Velkommen til Akasia Barnehage

 

Akasia Barnehage er en del av organisasjonen Akasia.

Akasia er en mangfoldig organisasjon i vekst og en viktig samfunnsaktør i Bergen. Akasia har til sammen ca. 550 ansatte og et samlet budsjett på 500 millioner.
 
Våre primæroppgaver er utvikling, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning innenfor områdene eiendom, barnehage og regnskap. Vi er en profesjonell forvalter og en dyktig utbygger av kirker og gravplasser og en kompetent eier og drifter av våre barnehager. Vi er også en konkurransedyktig leverandør av tjenester og en god arbeidsgiver for våre ansatte.
 
Akasia eier og driver 20 barnehager med tilsammen 1500 barnehageplasser. Virksomheten er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og organisasjonens interne styringsverktøy.
 

Andre tjenester fra Akasia følg lenken; http://www.akasia.no

 

Vi har fortsatt ledige plasser i noen av våre barnehager

Skrevet Aug. 2016
 

Disse er: Akasia Sædalen barnehage, Akasia Skranesvingen barnehage, Akasia Solahagen barnehage og Akasia Valen barnehage.

Ta direkte kontakt med enhetsleder i den aktuelle barnehagen om dere ønsker mer informasjon :)

 

      

 

 

 

Følg oss på Facebook 

 

 

 

Rediger · Denne siden ble sist oppdatert 09.11.2016 kl 15:32