Lukk meny
Finn og søk barnehage Akasia barnehager

Om oss

Trygghet i barnehagen (HMS)

Akasia Barnehage jobber kontinuerlig med det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, slik at barn og ansatte får en trygg, sikker og god hverdag. 

Akasia Barnehage legger vekt på forebyggende arbeid og gjennomfører jevnlig førstehjelpskurs og kurs i brannvern for alle ansatte. Vi tilbyr også årlig livreddingskurs – et kurs som er påkrevd for barnehager med aktiviteter i, på, eller ved, vann. 

 

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontrollforskriften. Akasia Barnehage benytter PBL-Mentor som HMS-system, der det er tilgjengelig beredskapsplaner og rutiner for ulike hendelser. 

 

Akasia Eiendomsforvaltning gjennomfører årlig hovedkontroll av barnehagenes uteområder, i tillegg til jevnlige kontroller på uteområdene og på barnehagebygget. 

Akasia Eiendomsforvaltning følger opp og utbedrer feil og mangler som oppstår, og er en viktig samarbeidspartner for å opprettholde god standard på barnas lekemiljø. 

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler