Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager

Om oss

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Pedagogisk plattform

I arbeidet med barna legger vi vekt på verdiene;

 

Undring

 • Vi gir rom for undring og utvikling gjennom spørsmål, filosofering og gode samtaler.
 • Barna oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker, intensjoner og meninger og vi anerkjenner deres egne initiativ.
 • Barna er medvirkende aktører i eget liv og hverdag.

 

Trygghet

 • Akasia Barnehage er et trygt sted å være, mestre og lære.
 • Vi ser læring som en prosess som er med på å skape mening i barns liv. Vi støtter barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidrar til å gi et godt grunnlag for livslang læring. Læring er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg.
 • Vårt utgangspunkt er at den eneste vi kan forandre er oss selv – å lære er å oppdage selv.
 • En forutsetning for læring er at barn opplever tilknytning og fellesskap, og at vi er villig til å se barnets positive ressurser.

 

Likeverd

 • Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen.
 • Vi ivaretar barns beste gjennom å tilby et omsorgs- og læringsmiljø som tar hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.
 • Vi forstår og oppdrar barna til aktiv deltakelse i vårt demokratiske samfunn.

 

Tilgivelse

 • Vi har mot til, og ansvar for å foreta nødvendig avvisning av uakseptabel atferd og til å invitere den andre inn igjen i relasjonen – slik at vi får mulighet til å starte på nytt.

 

Samspillmetoden Dialog

 

Akasia Barnehage har Samspillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk verktøy knyttet til relasjonsarbeid. Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen.

 

Samspillmetoden Dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle godt samspill. 

 1. Vis at du bryr deg
 2. Juster deg til barnet
 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av
 4. Gi ros og anerkjennelse
 5. Felles fokus
 6. Gi mening til barnas opplevelser
 7. Sett positive grenser
Personvern