Lukk meny
Finn og søk barnehage Akasia barnehager

Om oss

Oppstart i Akasia Barnehage

Det å starte i barnehagen er et møte med en ny hverdag for alle barn – med de muligheter og utfordringer dette kan medbringe. For foresatte som har barn i barnehagen for første gang, kan dette være forbundet med usikkerhet i forhold til hvordan barnet vil trives.

Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse i forhold til å ta imot nye barn i barnehagen.

 

For å ivareta barnas behov for trygghet og omsorg har vi etablert gode rutiner knyttet til oppstart i barnehagen. Hos oss har nye barn fra første dag en primærkontakt som passer spesielt på at barnet har det bra, og at det finner seg til rette i barnehagen. Personalet legger vekt på å skape trygghet for barna ved sin tilstedeværelse. Vi sørger for at barna får erfaring med gode omsorgsrelasjoner som gir dem nærhet og tilhørighet, noe som igjen fører til trivsel og gode opplevelser i barnehagehverdagen.

 

Vi tar oss tid til hvert enkelt barn, og støtter barnet på dets premisser og forutsetninger i alle hverdagens aktiviteter. Vi har stort fokus på å være tilstede for foresatte med veiledning og tilrettelegging slik at vi sammen skaper en god og trygg tilvenning for barna.

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler