Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager

Om oss

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Om Akasia Barnehage

Akasia Barnehage er eid av Akasia. Akasias visjon er å skape Verdier for generasjoner. Organisasjonens overordnede verdier er Ansvarlig, Lærende, Nyskapende og Åpen.

 

Akasia Barnehage eier og driver pr. i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Virksomheten er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og organisasjonens interne styringsverktøy.

 

Av våre 20 barnehager er 9 menighetsbarnehager. Alle våre barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, ivaretar barndommens egenverdi og legger grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Våre menighetsbarnehager bidrar i tillegg til å gi barn erfaring med, opplevelse av og kunnskap om kristen tro og tradisjon.

 

Vi har et ansvar for at barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i våre barnehager. Noe av det viktigste barna tar med seg fra barnehagetiden er opplevelsen av trygghet, omsorg, samspill, lek og læring. Hvordan den enkelte barnehage jobber med dette kommer frem i barnehagenes plandokumenter.

 

Lærende organisasjon

Akasia Barnehage skal ivareta samfunnsmandatet ved å tilby et læringsmiljø som er til barns beste, tilpasset alder og funksjonsnivå.  

 

I Akasia Barnehage legger vi stor vekt på å ha kompetente ansatte, som et ledd i å sikre god kvalitet i våre barnehager. Vi sørger for at våre ansatte får økt kunnskap om små barns utvikling og læring, og for at det arbeides systematisk med å tilrettelegge for barns læring og utvikling.

 

Akasia Barnehage er utviklingsorienterte og nytenkende i tråd med ny forskning og kunnskap om barn, barndom og samfunn. Barn i barnehagen skal få en felles plattform og en god start på den livslange læringen.  

 

Gode relasjoner mellom barn og voksne danner grunnlaget for et godt læringsmiljø i barnehagen. Å føle tilhørighet og oppleve å bli inkludert er grunnleggende for barns trivsel og psykiske helse.  

 

Det å være en lærende barnehage er en arbeidsmåte der kritisk tilnærming og vurdering, deltakelse og medvirkning står sentralt. 

 

Akasia Barnehage er en lærende barnehageorganisasjon ved at: 

 • Barnehagene er utviklingsorienterte 
 • Ansatte har god innflytelse på egen jobb og barnehagens utvikling 
 • Barna tas med i planlegging, gjennomføring og evaluering 
 • Vi er godt organisert og det er en fellesskapsfølelse blant de ansatte 
 • Det er høye forventninger hos de ansatte til å gjennomføre
  arbeidsoppgavene best mulig for å nå målene våre 
 • Det er høye forventninger hos de ansatte til at man planlegger og vurderer
  arbeidet sammen 
 • Det er høye forventninger hos de ansatte om kontinuerlig fornyelse og
   refleksjon 
 • Vi er gode på kunnskapsdeling - vi lærer av hverandre  

 

I Akasia Barnehage sikrer vi utvikling av en lærende barnehage ved å:

 • Ha gode rutiner for planlegging, vurdering og dokumentasjon 
 • Ha ledelse som er tett på med oppfølging og veiledning 
 • Ha kurs og internundervisning  
 • Legge til rette for samarbeid, gode møteplasser og kunnskapsdeling 
 • Skape gode holdninger 
 • Reflektere over egen praksis 
 • Ha oppmerksomt nærvær 

Akasia Barnehage har mange dyktige pedagoger, fagarbeidere og assistenter – med god fagkunnskap og mye erfaring. Vi legger til rette for erfarings- og kompetansedeling blant våre ansatte og har et kontinuerlig fokus på faglig påfyll og utvikling.

Personvern