Lukk meny
Finn og søk barnehage Akasia barnehager

Om oss

Om Akasia Barnehage

Akasia Barnehage er eid av Akasia. Akasias visjon er å skape Verdier for generasjoner. Organisasjonens overordnede verdier er Ansvarlig, Lærende, Nyskapende og Åpen.

 

Akasia Barnehage eier og driver pr. i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Virksomheten er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og organisasjonens interne styringsverktøy.

 

Av våre 20 barnehager er 9 menighetsbarnehager. Alle våre barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, ivaretar barndommens egenverdi og legger grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Våre menighetsbarnehager bidrar i tillegg til å gi barn erfaring med, opplevelse av og kunnskap om kristen tro og tradisjon.

 

Vi har et ansvar for at barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i våre barnehager. Noe av det viktigste barna tar med seg fra barnehagetiden er opplevelsen av trygghet, omsorg, samspill, lek og læring. Hvordan den enkelte barnehage jobber med dette kommer frem i barnehagenes plandokumenter.

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler