Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager

Finn og søk barnehage

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Hvordan søke barnehageplass 

Du kan søke barnehageplass hele året, men i Norge har vi hovedtildeling av barnehageplasser gjennom en felles nasjonal ordning. Hovedopptaket gjelder ledige plasser fra august 2021. De er forbeholdt søkere som ikke har barnehageplass og som fyller kriteriene for lovfestet rett til plass.

 

Hvilke kriterier gjelder for lovfestet rett for barnehageplass i Bergen kommune?

 • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november 2021
 • Det må være søkt om barnehageplass innen 1. mars 2021 
 • Barn som fyller ett år innen 31. august 2021 har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2021 har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år.
 • Det må ønskes plass senest 30. november.
 • Barnet ikke har en barnehageplass pr. 1. mars 2021

 

Når kan du søke?

Du kan søke barnehageplass så snart barnet ditt har fått fødselsnummer. For hovedopptaket som gjelder plasser fra august er det følgende frister som gjelder:

 

 

Barn født i desember har rett til plass førstkommende august det året de har fylt ett år, men dere kan være heldige å få plass tidligere dersom dere søker. Ønsker du å søke barnehageplass hos oss utenom hovedopptaket, se våre ledige plasser her!

 

Hvor søker du om barnehageplass?

Du søker om barnehageplass på nettsiden til kommunen der barnet har eller vil ha bostedsadresse ved oppstart. Våre opptakskretser er Bergen kommune, Øygarden kommune, Kvinnherad kommune og Sola kommune. 

 

Prioritet:

Enkelte barn har rett til prioritet. Hvis du søker om prioritet må du sende inn dokumentasjon på dette. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finner du på den enkelte barnehages nettside.

 

Hva koster egentlig en barnehageplass?
Alle barnehager i Norge koster like mye, uansett om de er private eller kommunale. Stortinget vedtar hvert år en makspris. For 2021 er denne satt til 3 230kr per måned. Våre barnehager serverer 2 eller 3 måltider hver dag og tar inn et beløp som skal dekke utgifter til mat - dette fremkommer av informasjon fra den enkelte barnehage. Har du mer enn ett barn i barnehagen får du reduksjon i foreldrebetalingen. Reduksjonen for det andre barnet er 30%, for det tredje barnet og oppover er det 50%.

 

Hvor mange barnehager kan jeg søke på?
Du kan søke inntil tre barnehager. Barnet står på venteliste til de valgte barnehagene fra du har mottatt bekreftelse på søknaden. Plassering på ventelisten avhenger av:

 • Antall søkere til den aktuelle barnehagen
 • Antall søkere med prioritet

Søknader blir fjernet fra ventelisten hvis:

 • Du selv sletter søknaden
 • Du får tilbud om plass på ønsket barnehage nummer én
 • Du får tilbud om barnehageplass og ikke registrerer at du vil stå videre på ventelisten
 • Du ikke svarer på tilbudet om plass

Viktig: Du kan takke ja til plass i valg nummer to eller tre, og fremdeles be om å stå videre på ventelisten til førstevalget. Da blir dette til supplerende opptak, og ikke hovedopptak.

 

Hva er suppleringsopptak?

Opptak skjer fortløpende gjennom hele året. Ledige plasser blir fordelt til dem som har søknad inne. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket.

 

Hva er overflyttningsopptak?

Om du allerdere har barnehageplass, men ønsker å bytte barnehage er du med i overflyttingsopptaket. Opptaket skjer i januar og februar. Oppstart i ny barnehage er fra august. Søknaden din blir behandlet i den barnehagen du har som alternativ én. Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydelen blir prioritert.

 

Husk å bruke tid på å finne riktig barnehage for dere - trenger du tips til hva du skal se etter, les mer her!

Veiledning for Øygarden kommune

Nytt barnehageår startar i august. Om du ønskjer barnehageplass frå augst, må du søkja innan 1. mars. Du kan søkja om plass i private og kommunale barnehager.

 

Søknadsskjemaet om barnehageplass er elektronisk. Det er same søknadsprosess for kommunale og private barnehagar. Du kan søkja om barnehageplass i Øygarden kommune uansett kor i landet du bur, men barn som bur i Øygarden kommune vert prioritert

 

Søk barnehageplass i Akasia Sartorlunden barnehage

 

 

Veiledning for Søk i Sola

Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. Dette skjer i Oppvekstportalen. I Oppvekstportalen kan du:

 • Søke om plass
 • Si opp plass
 • Endre på søknad
 • Endre på personopplysninger

Du logger inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass). For mer informasjon om ID-porten, se her.

 

Logg inn i Oppvekstportalen her.

 

Hvordan søke barnehageplass?

Søk barnehageplass

 • Du kan søke om barnehageplass så snart barnet har fått tildelt personnummer.
 • Du må registrere en egen søknad for hvert barn.
 • Du kan prioritere 4 barnehager.
 • Du trenger ikke søke på ny dersom du har en aktiv registrert søknad.
 • Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.

Du kan søke om plass hele året, men 1. februar er søknadsfrist til hovedopptaket som gjelder plasser fra august samme år. Les mer om opptak og frister her

 

 

Veiledning for Søk i Valen

På Kvinnherad kommune si nettside er det ei lenke https://barnehage.visma.no/kvinnheraddirekte til Visma Flyt Barnehage sin føresettportal. Ved å klikka på denne lenka, kjem du til innloggingssida i føresettportalen. Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

 

I føresettportalen har du høve for å velja nynorsk, bokmål eller engelsk som språk.

 

Søknaden vert sendt elektronisk, direkte frå føresettportalen til opptaksmynde i kommunen. Når søknaden er sendt, vil du motta ei stadfesting på e-postadressa som du har oppgitt i søknaden.

 

Dersom du treng hjelp til å fylla ut søknad i føresettportalen, kan du venda deg til barnehagefagleg rådgjevar Astri Måkestad – tlf. 488 95085

Personvern